Zasady działania instalacji solarnych

Główną zasadą działania instalacji solarnych jest przekształcenie energii promieniowania słonecznego w energię cieplną, która posłuży do ogrzania wody bądź powietrza. Jednym ze sposobów takiej konwersji jest konwersja fototermiczna.

Promieniowanie pochłaniane jest przez ciemną część kolektora słonecznego, a dokładnie przez absorber w nim się znajdujący. Transport energii pobieranej w ten sposób następuje poprzez przekazanie nagromadzonej energii na rurki miedziane wypełnione glikolem. Tak nagrzany glikol, przepuszczany jest przez spiralną sieć rurek zanurzonych w zbiorniku z wodą CWU. Ciepło z glikolu przekazywane jest do zimnej wody na zasadzie przewodnictwa wymiany cieplnej. Schłodzony glikol powraca natępnie drugim obiegiem ponownie do kolektora słonecznego.

Niestety w naszej szerokości geograficznej i przy obecnym klimacie, nie ma możliwości, aby z całą pewnością, pokryć zapotrzebowanie na energię cieplną w 100% przez cały rok. Średnio w ciągu całego roku możliwe jest zgromadzenie energii słonecznej wystarczającej na pokrycie jedynie 60% ogólnego zapotrzebowania danej jednostki. Właśnie z tego powodu oraz faktu nieregularności dostaw energii, niezbędne jest zainstalowanie dodakowego źródła ciepła. Może nim być piec olejowy lub gazowy czy elektryczna grzałka. Będzie on stanowił wsparcie przy dogrzaniu odpowiedniej ilości w zbiorniku CWU do właściwej temperatury.

Całość systemu złożona z kolektora słonecznego oraz wsparcia alternatywnego systemu grzewczego nosi nazwę biwalentnego. Z tego też względu musi on być zabezpieczony w odpowiednie regulatory kontrolujace system załączania się oszczegónych modułów.

Instalacja solarna składa się z głównie z takich elementów jak:

  • Kolektory słoneczne

  • Zespół pomp

  • Zasobnik CWU, czyli zasobnik solarny

  • Regulator (sterownik) solarny

  • Armatura wody użytkowej

  • Często kocioł grzewczy stanowiący rezerwowe źródło ogrzewania

  • Inne zabezpieczenia instalacji mające na celu ochronę całości przed przegrzaniem

     

Skorzystaliśmy z ich usług