Czym są odnawialne źródła energii?

Za odnawialne źródła energii uważa się takie źródła, które są niewyczerpalne, a ich odnowienie następuje w wyniku powtarzalnych procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii są doskonałą alternatywą dla innych, tradycyjnych źródeł, nieodnawialnych. Do nieodnawialnych źródeł należą między innymi paliwa kopalne, czyli węgiel kamienny, brunatny, ropa oraz gaz ziemny.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Coraz intensywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł podyktowane jest zwiększającą się świadomością dotyczącą potrzeby ochrony środowiska, jak również w sposób pośredni wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych państw.

W naszym kraju, jako energię alternatywną, wykorzystuje się energię pochodzącą z bezpośredniego promieniowania słonecznego, energię przetwarzaną z wiatru, zasoby geotermalne, czyli ciepłe źródła zlokalizowane pod ziemią. Poza tym coraz większe znaczenie ma również energia wytwarzana z energii kinetycznej spadającej wody oraz tak zawana bioenergia. Zalicza się do niej biopaliwa, biomasę i biogazy.

BPSolar Sp. z o.o. to jedna z olsztyńskich firm reprezentująca sektor solarny. Zajmuje się dostarczaniem narzędzi dla budownictwa energooszczędnego wykorzystującego odnawialne źródła. Jej flagowym produktem są kolektory słoneczne. Firma oferuje także montaż solarów i pełny serwis instalacji.

Firma SunPower Sp. z o.o. działa w branży budowlanej w Olsztynie i w jego okolicach. Specjalizuje się w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, szczególnie tych solarnych. W ramach swojej działalności prowadzi dystrybucję kolektorów słonecznych i, na życzenie klienta, montaż instalacji solarnych. Służy też swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym nowoczesnego budownictwa.

elektrownia

Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii ma korzystny wpływ na środowisko. Wszystko to za sprawą zmniejszonej emisji szkodliwych gazów, szczególnie cieplarnianych, powstających w wyniku spalania tradycyjnych paliw. W celu przetworzenia energii słonecznej na energię elektryczną lub cieplną wykorzystuje się wymienniki ciepła, popularnie zwane kolektorami słonecznymi. W budownictwie mieszkaniowym, dzięki wykorzystaniu instalacji słonecznych w połączeniu z tradycyjnymi źródłami ciepła, można zaoszczędzić do 50% ponoszonych wydatków na ogrzewanie wody.

Energia słoneczna w Olsztynie

W samym Olsztynie powstał budynek, który jest klimatyzowany i ogrzewany za pomocą energii słonecznej. Wcześniej instalacje solarne wykorzystywane były jako wsparcie dla tradycyjnych metod podgrzewania wody lub jako dodatkowe centralne ogrzewanie. W przypadku tego projektu, dzięki zastosowaniu gruntowego wymiennika ciepła i rekuperatora, służącego do odzyskiwania ciepła z powietrza, możliwe jest pełne klimatyzowanie pomieszczeń latem oraz ich ogrzewanie zimą. Emitowana energia słoneczna, dzięki dwóm próżniowym kolektorom, jest przechwytywana i gromadzona, a następnie dostarczana w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Dzięki zastosowaniu systemu próżniowego, na wydajność kolektorów słonecznych nie wpływa temperatura otaczającego ich powietrza. Całość ciepła zostaje zaabsorbowana i oddana bezpośrednio do instalacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnięto znacznie większą wydajność całej instalacji, niż przy zastosowaniu kolektorów płaskich.

Skorzystaliśmy z ich usług